Blog

Czym są przestępstwa seksualne i jakie grożą za nie kary

Przestępstwa dokonywane na tle seksualnym to sprawy niezwykle trudne dla ofiar, które muszą mierzyć się z poczuciem wstydu, upokorzenia, trudnej do zniesienia krzywdy, strachem, nieufnością. Częstym skutkiem przestępstw seksualnych jest również wiktymizacja wtórna ofiar, kiedy nie spotykają się one z empatią i zrozumieniem ze strony otoczenia, zwłaszcza osób bliskich i organów ścigania.  Ważne jest, aby…
Czytaj dalej

Uprowadzenie rodzicielskie – przestępstwo wynikająca z art. 211 k.k.

Zgodnie z treścią art. 211 k.k., karze pozbawienia wolności podlega osoba, która wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej 15 roku życia (albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny). Uprowadzenie polega na porwaniu, zabraniu, przeprowadzeniu lub przeniesieniu dziecka z dotychczasowego miejsca pobytu (miejsca przebywania dziecka…
Czytaj dalej

Na czym polega obrona konieczna

Zabicie człowieka stanowi jedno z najcięższych i najbardziej piętnowanych moralnie przestępstw w polskim prawie. Na gruncie Kodeksu karnego (k.k.) zabójstwo karane jest niezwykle surowo. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zabójstwa nie możemy mówić o wystąpieniu różnego rodzaju “okoliczności łagodzących” lub czynników wyłączających popełnienie przestępstwa w ogóle, jakimi są kontratypy. Podstawą kontratypu jest kolizja…
Czytaj dalej

Czym jest i co grozi za piractwo?

Polskie ustawodawstwo nie zdefiniowało jednoznacznie piractwa. Przestępstwo piractwa jest rozumiane według naukowych definicji jako nielegalne wykorzystywanie i przetwarzanie cudzego mienia intelektualnego bez zgody autora. Czym jest dokładnie piractwo i jakie sankcje za nie grożą? Najprościej ujmując, piractwo jest celowym lub nieumyślnym działaniem wykorzystującym cudzą pracę twórczą. Polega ono na kopiowaniu plików, programów, gier, utworów muzycznych…
Czytaj dalej