Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania?

ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania jest procedurą upraszczającą postępowanie o ekstradycję. Głównym celem nakazu jest aresztowanie i dostarczenie podejrzanego lub oskarżonego o popełnienie przestępstwa do innego państwa europejskiego. Sama procedura jednak jest uwarunkowana wieloma czynnikami. 13 czerwca 2002 roku Unia Europejska ustanowiła nową procedurę zatrzymywania i przekazywania podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa w innym państwie europejskim.…
Czytaj dalej

Czym różni się areszt od zatrzymania?

Zatrzymanie przez Policję, a zastosowanie aresztu wobec zatrzymanego to dwie zupełnie różne czynności. W jakich okolicznościach Policja może dokonać zatrzymania? Jakie prawa przysługują zatrzymanemu i aresztowanemu? Pojęcia aresztu tymczasowego i zatrzymania często są mylone szczególnie przez osoby zatrzymane. Aresztem nie nazywamy pomieszczenia, w którym przetrzymywana jest osoba zatrzymana np.: na 48 h na czas podjęcia…
Czytaj dalej

Czym jest dozór elektroniczny?

Przez dozór elektroniczny rozumiemy w polski prawie odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Kiedy jest stosowany dozór i jak obywa się jego wykonanie? Dozór elektroniczny jest formą wykonywania kary pozbawienia wolności przez skazanego prawomocnym wyrokiem sądu. Sposób ten jest regulowany przez przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, a sama metoda odbywania kary jest orzekana na wniosek…
Czytaj dalej

Zatrzymanie prawa jazdy – kiedy następuje, przez kogo i w jakich okolicznościach?

Zatrzymanie prawa jazdy, odebranie prawa jazdy, cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, zakaz prowadzenia pojazdów to pojęcia, które pojawiają się w wielu dyskusjach. Często są mylone, czasami używane naprzemiennie. Zatrzymuje prawo jazdy Policja i w pewnych przypadkach starosta, cofa uprawnienia do kierowania pojazdami starosta, zaś sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Odebranie prawa jazdy to pojęcie potoczne.…
Czytaj dalej