Pokrzywdzeni

W naprawdę wielu sprawach karnych na sali rozpraw nie ma prokuratora. Nawet gdy pojawi się to często zastępuje innego prokuratora, a przede wszystkim zwykle nie pomaga pokrzywdzonym. Dlatego warto poprosić o pomoc adwokata specjalizującego się w prawie karnym, aby reprezentował pokrzywdzonego.