Czym są narkotyki i co grozi za ich posiadanie?

Posiadanie narkotyków w Polsce nawet w nieznacznej ilości jest zabronione. Za ten czyn zabroniony grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Jednak co oznacza pojęcie narkotyku i nieznacznej ilości? Kiedy i w jakich sytuacjach orzekana jest konkretna kara?

Za posiadanie narkotyków w Polsce grożą surowe kary zasądzane w postępowaniu karnym. Nawet jeśli posiadacz narkotyków miał ich nieznaczną ilość np.: 0,5 g, to zwykle zostaje zatrzymany i podlega postępowaniu sądowemu. Sytuacja zatrzymanego jest trudniejsza, gdy posiadał znaczne ilości narkotyków oraz wprowadzał je do obrotu. Wtedy zazwyczaj orzekana jest kara bezwzględnego więzienia. Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w niektórych sytuacjach prokurator może odstąpić od postępowania karnego, jeśli ilość narkotyku była nieznaczna, nie był on wprowadzany do obrotu, a był nabyty na własny użytek. Oczywiście taka decyzja ma charakter fakultatywny, czyli prokurator może odstąpić od wszczęcia postępowania karnego, ale nie musi. Czym jest posiadanie narkotyków i co dokładnie za nie grozi?

Narkotyki – substancje psychotropowe i środki odurzające

Zanim zostaną przedstawione zasady w postępowaniu w sprawie narkotyków oraz jakie kary grożą za posiadanie narkotyków, należy sprecyzować, czym są narkotyki. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani nie definiuje pojęcia narkotyk, ale dwa inne: środek odurzający i substancja psychotropowa. Są to przede wszystkim substancje, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy. Załączniki do ustawy wymieniały konkretne „narkotyki”, czyli substancje psychotropowe i środki odurzające. Obecnie trochę inaczej jest to zdefiniowane, ale sens jest praktycznie ten sam, co wcześniejsze listy substancji i środków.

Są to m.in.:

  •  heroina,
  • kokaina,
  • morfina,
  • ziele z konopi,
  • amfetamina.

Posiadanie nawet w nieznacznej ilości wyżej wymienionych substancji jest karalne.

Co oznacza „znaczna” ilość, a co „nieznaczna”?

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii operuje terminami nieznacznej ilości i znaczącej, jednak ich nie definiuje. Robi to Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie, gdzie wskazuje znaczną ilość, jako dającą możliwość odurzenia przynajmniej kilkudziesięciu osób (wyrok Sądu Najwyższego z dn. 7 maja 2013 r. sygn. akt III KK 25/13). Niektóre sądy apelacyjne uznają jednak „znaczną” ilość narkotyków za taką, która pozwala odurzyć kilka tysięcy lub kilkadziesiąt tysięcy osób.

Nieznaczna ilość narkotyków to przykładowo 0,5 g marihuany lub 1 działka innego środka odurzającego. Należy podkreślić, że obecność narkotyku jedynie w organizmie zatrzymanego nie jest automatycznie kwalifikowana, jako ich posiadanie. Narkotyk mógł zostać spożyty nieświadomie. Posiadanie oznacza obecność narkotyku bezpośrednio przy zatrzymanym, gdzie istnieje podejrzenie świadomego jego nabycia.

Dlaczego pojęcia znacznej i nieznacznej ilości są tak ważne?

Przede wszystkim ilość narkotyku determinuje wysokość wymierzonej kary. Jeśli ilość narkotyku była nieznaczna, przeznaczona na użytek własny, sąd może warunkowo zawiesić orzeczoną karę np.: na dwa lata. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary i warunkowo umorzyć postępowanie, jeśli uzna, że występek był jedynie incydentem jednorazowym.
Posiadanie znacznej ilości narkotyków również może zakończyć się karą z zawieszeniem jej wykonania, ale zdarza się to rzadko. Nie jest to już wypadek mniejszej wagi, dlatego kary mogą być wyższe. Bezwzględne kary pozbawienia wolności wymierzane są przy posiadaniu np.: 0,5 kg heroiny i wprowadzaniu jej do obrotu lub przygotowaniu takiego działania.

Kary, jakie grożą za posiadanie narkotyków

Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku posiadania znacznej ilości narkotyków kara wynosi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W sprawach mniejszej wagi, gdy osoba zatrzymana posiada np.: jedną czy dwie działki, grozi jej kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. W przypadku mniejszej wagi sprawca lub jego obrońca np.: adwokat lub radca prawny może wystąpić z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania na okres próby wynoszący do 2 lat.

Jednak warunkowe umorzenie postępowania jest stosowane, gdy:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne,
  • dotychczasowa postawa sprawcy daje nadzieję, że nie popełni więcej przestępstwa.

Warto pamiętać, że nie tylko ilość narkotyku determinuje wysokość kary.

Dotychczasowe życie i postępowanie oskarżonego - karalność

Podczas wymierzania kary oskarżonemu za posiadanie narkotyków, sąd bierze pod uwagę jego dotychczasowe życie i postępowanie. Brane pod uwagę są takie okoliczności jak dotychczasowa karalność za posiadanie, udzielanie czy sprzedawanie narkotyków. Jeśli oskarżony nie był wcześniej w ogóle karany ma szansę na karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem.

Sąd także uwzględnia dotychczasowe życie oskarżonego, czyli ogólne przestrzeganie prawa, jego zachowanie przed i po popełnieniu przestępstwa. Jeśli oskarżony sam nie może dowieść swojego ułożonego życia, może powołać świadków, którzy poświadczą jego nieposzlakowaną opinię lub wnioskować o wywiad kuratora.

Postępowanie i zachowanie w sądzie

Zachowanie oskarżonego w trakcie śledztwa oraz przed samym sądem również może mieć wpływ na wysokość kary czy możliwość wymierzenia jej z warunkowym zawieszeniem. Jeśli oskarżony współpracował z organami ścigania, okazał skruchę i wykazał, iż posiadanie narkotyku miało charakter incydentalny, to może liczyć na łagodniejszy wymiar kary lub warunkowe jej zawieszenie.

Jeżeli sprawa jest prosta, zostało się zatrzymanym z niewielką ilością narkotyków zwykle policjant lub prokurator proponują dobrowolne poddanie się karze. Sporo sprawców korzysta z takiej możliwości. Czasami jest tak, że sprawcy bardzo zależy na niekaralności, na tym, aby nie widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym. Wtedy często decyduje się na obrońcę, czy to adwokata takiego jak adwokat Wodzisław Śląski - Tomasz Kazubski. W sprawach skomplikowanych lub kiedy grozi bezwzględna kara pozbawienia wolności, a nie stać kogoś na obrońcę z wyboru, warto skorzystać z obrońcy z urzędu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przestępstwa szpiegostwa oraz współpracy z naszą kancelarią zapraszamy do kontaktu przez stronę internetową, telefonicznie lub przez wizytę osobistą w biurze. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik

Comments are closed.