Zakres praktyki

Przestępstwa gospodarcze (ekonomiczne)

Postępowania karne gospodarcze są trudne. Ze świecą szukać znających się na tym policjantów, prokuratorów, czy sędziów. Później dochodzi do takich sytuacji, które znamy z mediów. Przede wszystkim wpływa to na sytuację w firmie. Nie tylko na atmosferę, ale i na finanse. Zatrudnienie obrońcy daje przede wszystkim bezpieczeństwo psychiczne. Wyobrażenia i przerażenie potrafią bardzo zdezorganizować codzienne funkcjonowanie i podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. Dodatkowo celne argumenty prawne łatwiej docierają do organów ścigania niż nawet kilkunastostronicowe tłumaczenia przedsiębiorcy, który próbuje samemu się bronić.

Przestępstwa przeciwko rodzinie

Znęcanie, niealimentacja to dwa podstawowe przestępstwa. Mają one bardzo duży wpływ na przeróżne inne sprawy jak rozwód, władz rodzicielska, kontakty z dziećmi, eksmisja, przymusowe leczenie i wiele innych. Bardzo często są to przestępstwa, które bezpośrednio lub pośrednio oddziaływują na relacje międzyludzkie przez wiele kolejnych lat życia.

Przestępstwa medyczne

Wydaje nam się, że są to jedne z najtrudniejszych spraw jeżeli reprezentuje się pokrzywdzonych lub rodzinę. Wynika to z bardzo skomplikowanej materii. Opinie biegłych, często z tytułami profesorskimi, są bardzo trudne do podważenia jeżeli są niekorzystne, a tak bywa często. Do tego bardzo długi czas oczekiwania i emocje robią swoje. Oprócz mistrzowskiego poziomu umiejętności analitycznych, potrzebe są niestety prywatne opinie lub przynajmniej prywatne konsultacje specjalistów z danej dziedziny.

Przestępstwa korupcyjne

Szczyt kariery lub intensywny rozwój aż tu nagle zatrzymanie, często areszt. Oficerowie CBA, CBŚ(P), ABW. Trzeba zabezpieczyć firmę, rodzinę, wydostać się z aresztu, walczyć w sądzie przez kilka lat. Bardzo ciężko wszystko ogarnąć zza krat aresztu.

Szpiegostwo

Świat fikcji, informacji i dezinformacji. Człowiek zostaje zatrzymany i aresztowany, na wszystko nałożona klauzula tajności. Jest odcięty od świata, od rodziny, od możliwości obrony do czasu przekazania aktu oskarżenia do sądu. Bierność sytuacji jest najgorsza. Jednak trzeba walczyć, trzeba mieć odwagę postawić się służbom i wszechmocnemu państwu dla obrony praw jednostki do sprawiedliwego i rzetelnego procesu.

Przestępstwa drogowe

Poza przypadkami oczywistymi sprawy opierają się na opiniach biegłych, co do których policjanci i prokuratorzy co do zasady bywają bezkrytyczni. Dopiero po skutecznym zakwestionowaniu ich w sądzie, szczególnie prokuratorzy są nagle zdziwieni. Błędy niestety są często takie oczywiste. Na dodatek biegli sprawiają wrażenie jakby z powodu empatii do osób, które po wypadku miały komplikacje zdrowotne, przychylniej patrzą na ich błędy. Takie przynajmniej jest nasze wrażenie - na pewno subiektywne.

Zbrodnia zabójstwa

Przestępstwo, które stawia na nogi całą lokalną Policję, sprawa prestiżowa dla organów ścigania. W sądach sprawy rozpatrują składy wieloosobowe, sprawa zawsze kończy się na Sądzie Najwyższym, a jednak zdarzają się pomyłki. Nie trzeba szukać przykładów w USA, wystarczy sprawa Tomasza Komendy, który niesłusznie skazany odbył 18 lat pozbawienia wolności zanim prokuratura złożyła wniosek o wznowienie postępowania sądowego. Ze względów wizerunkowych prokuratura w sprawach usiłowania zabójstwa wnosi taki akt oskarżenia, a niejednokrotnie następuje zmiana kwalifikacji prawnej na pobicie ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkie uszkodzenie ciała.

Z drugiej strony wiele zabójstw nie zostało rozwiązanych, a sprawców ustala się po wielu, wielu latach jak zbliża się okres przedawnienia. Jednak nie każdą sprawę udaje się rozwiązać.

Narkotyki

Popularność, ciekawość szczególnie młodych ludzi w bardzo łatwy sposób powoduje problemy z prawem. Wyrok skazujący krzyżuje plany zawodowe. Dla osób, od których wymaga się niekaralności konsekwencje są nieuniknione - utrata pracy. Okazuje się, że sprawy dotyczą wszystkich - od bezdomnych przez pracowników korporacji po rekiny biznesu.

Przestępstwa seksualne (gwałt, molestowanie)

Spotykają wszystkich: żonę, męża, dziecko, nauczyciela, dziennikarza, biznesmena, pracownika, burmistrza, księdza. Nie ma znaczenia. Dla pokrzywdzonych to trauma, dla sprawców często areszt i długoletnie więzienie. Pomocy potrzebują obie strony, tyle, że zupełnie innej.

Wyłudzenia (VAT)

"Tony" faktur, cała sieć firm, wątki międzynarodowe, akta liczące kilkadziesiąt tomów. Sprawy bardzo czasochłonne. Nowe przepisy utrudniające preceder, ale życie nie znosi pustki. Znajomość podatków, specyfiki obrotu gospodarczego jest niezbędna. Bez tego obrona jest nieskuteczna.

Pranie brudnych pieniędzy

Do tej pory wykrytych przestępstw jest niewiele jak na skalę zjawiska. Jednak kwoty, których sprawy dotyczą są olbrzymie. Z czasem kolejne rządy obiecują poświęcenie więcej czasu i środków na walkę z tym procederem, tym bardziej, że Unia Europejska naciska. W takich sprawach najgorszy jest areszt.

Zorganizowane grupy przestępcze

Okazuje się, że coś co kiedyś było działaniem wspólnie i w porozumieniu obecnie jest działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej. Przynajmniej w podstawowej wersji jest to sposób władzy na ukaranie człowieka, na którego brak jest dowodów na popełnienie konkretnych przestępstw. Samo zagrożenie karą jest stosunkowo niewielkie, jak za kradzież zwykłą lub powtórna jazda pod wpływem alkoholu.

Nielegalni imigranci

Nielegalni imigranci to problematyka z zakresu nie tylko prawa karnego, ale również administracyjnego. To problemy deportacji, legalizacji pobytu. Tym wszystkim również się zajmujemy. W obecnych czasach, kiedy nastawienie ludzi i władz do imigrantów jest różne, pomoc takim ludziom jest czymś nieodzownym.

Piractwo

Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej nie są może zagrożone wysoką karą w stosunku do innych przestępstw, jednak konsekwencje finansowe bywają kolosalne. Niewielka działalność, a można wpaść do szarej strefy do końca życia, bowiem obowiązek naprawienia szkody może być naprawdę wysoki i nie do udźwignięcia dla wielu ludzi.

Przestępstwa komputerowe

Bardzo liczne przestępstwa popełniane przy użyciu komputerów. Niektóre proste, inne bardzo skomplikowane. Różne jednostki Policji korzystają z innych biegłych. Czasami proste szyfrowanie lub pliki zabezpieczone hasłem uniemożliwiają ich przełamanie. Zdarzają się jednak wyjątki. Sprawy czasochłonne, wynika to z opinii biegłych, przesłuchiwania świadków z różnych części Polski.

Oszustwo

Jak to oszustwo, jedne proste, inne bardzo wysublimowane, inne po prostu nie są przestępstwami i powinni nimi zajmować się sądy cywilne bądź gospodarcze, a nie karne. Największe wyzwanie stanowi odróżnienie, czy jest to nieprawidłowe wykonanie umowy, czy już proceder przestępczy. Różnica czasami niewielka, a konsekwencje diametralnie inne.