Narkotyki

Przestępstwa narkotykowe - Pomoc Prawna Wodzisław Śąski

Czyn zabroniony popełniony pod wpływem narkotyków to nie przestępstwo narkotykowe. Prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji odurzającej czy zabójstwo to przestępstwo drogowe lub zabójstwa. Przestępstwa narkotykowe zostały uregulowane w ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (U.P.N).

Ustawa wskazuje między innymi:
• przemyt narkotyków – art. 55 U.P.N,
• produkcje narkotyków – art. 53 U.P.N,
• uprawę rośli stanowiących surowiec do produkcji narkotyków – art. 63 U.P.N,
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków art. 56 U.P.N,
• posiadanie narkotyków art. 62 i 62 a U.P.N,
• udzielnie oraz nakłanianie art. 58 i 59 U.P.N.

Czyny zabronione nawet na małą skalę

W Polsce przestępstwo narkotykowe dotyczy nie tylko tradycyjnych narkotyków, ale również innych substancji psychoaktywnych – dopalacze. W przypadku każdej substancji psychoaktywnej zmieniającej zachowanie istnieje „stan po spożyciu” oraz „stan pod wpływem” substancji odurzającej. Posiadanie (nawet na własny użytek), produkcja, uprawa, handel substancjami odurzającymi są zagrożone karą pozbawienia wolności.

Produkcja marihuany nawet na cele medyczne jest w Polsce zabroniona, ponieważ gotowy surowiec można importować wyłącznie z krajów wyznaczonych ustawowo np.: Kanada. Posiadanie upraw wewnętrznych oraz zewnętrznych, nawet jednego krzaczka jest zabronione. Podobnie jest z posiadaniem substancji odurzających na własny użytek, gdzie obecność nawet 2 g. „w kieszeni” jest przestępstwem narkotykowym.

Kary pozbawienia wolności

Każde przestępstwo narkotykowe jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

Dla przykładu:
• przemyt narkotyków – grzywna i kara do 5 lat pozbawienia wolności,
• produkcja narkotyków – kara pozbawienia wolności do lat 3,
• produkcja narkotyków i przetwarzanie znaczącej ilości – kara pozbawienia wolności od lat 3,
• uprawa – kara pozbawienia wolności do lat 3,
• uprawa znaczącej ilości – kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków w znacznej ilości – kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności,
• wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie narkotyków – kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności,
• posiadanie narkotyków – do 3 lat pozbawienia wolności z możliwością umorzenia postępowania przy nieznacznej ilości,
• udzielnie oraz nakłanianie – do 3 lat pozbawienia wolności, a przy znacznej ilości od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W wielu wymienionych sytuacjach nieoceniona się staje pomoc ze strony adwokata lub kancelarii prawnej, ponieważ udowodnienie produkcji narkotyków czy wprowadzanie do obrotu substancji odurzających musi spełniać określone przesłanki w celu udowodnienia winy.

Więcej informacji na temat przestępstw narkotykowych i pomocy prawnej udzielimy Państwu drogą elektroniczną, telefoniczną lub podczas odwiedzin osobistych. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik