Przestępstwa drogowe

Przestępstwa drogowe – Pomoc Prawna Wodzisław Śląski

Kodeks karny zdecydowanie odróżnia wykroczenia drogowe od przestępstw drogowych. Na podstawie artykułu 86 Kodeksu wykroczeń można określić, że wykroczeniem jest stworzenie zagrożenia w strefie ruchu lub strefie zamieszkania w wyniku nieostrożności. Natomiast przestępstwem drogowym na podstawie Kodeksu karnego art.177 nazywamy naruszenie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w skutek którego osoba poszkodowana doznała obrażeń ciała lub poniosła śmierć.

Przestępstwo drogowe

Różnica wynika nie tylko z zapisów czy podleganiu odrębnym kodeksom, ale też ze skutków, do jakich doprowadziła nieuwaga na drodze. W przypadku drobnej stłuczki sprawca zdarzenia podlega wyłącznie karze grzywny czy postępowaniu mandatowemu. Jeśli jednak osoba pokrzywdzona doznała np.: rozstroju zdrowia na czas powyżej 7 dni, czyn staje się przestępstwem drogowym.

Za przestępstwa drogowe uznaje się również:
• spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym (art. 173 k.k.),
• spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym (art. 174 k.k.),
• spowodowanie wypadku drogowego (art. 177 k.k.),
• spowodowanie wypadku drogowego pod wspływem alkoholu lub środka odurzającego (art. 178 k.k.),
• prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego (art. 178a k.k.),

Kary przewidziane w polskim prawie

Polskie prawo rozpatruje wymienione przypadki w odrębny sposób i przewiduje następujące kary:
• za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym od roku do 10 lat pozbawienia wolności,
• za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności,
• za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w katastrofie w ruchu lądowym od 2 do 12 lat pozbawienia wolności,
• za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub spowodowanie śmierci w katastrofie w ruchu lądowym od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności,
• za spowodowanie wypadku, w którym osoba odniosła obrażenia omówione w art. 157 punkt od 1 do 3 lat pozbawienia wolności,
• za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub używek odurzających od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności,
• za niezatrzymanie pojazdu do kontroli przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Pomoc ze strony prawnika

Zarówno ofiary przestępstw drogowych, jak i osoby oskarżone o ich popełnienie powinny skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Adwokat lub kancelaria prawna udzielą wyczerpujących informacji dotyczących praw, sankcji czy roszczeń względem sprawcy.

Nasza kancelaria służy pomocą zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik