Przestępstwa drogowe

Przestępstwa drogowe

Poza przypadkami oczywistymi sprawy opierają się na opiniach biegłych, co do których policjanci i prokuratorzy co do zasady bywają bezkrytyczni. Dopiero po skutecznym zakwestionowaniu ich w sądzie, szczególnie prokuratorzy są nagle zdziwieni. Błędy niestety są często takie oczywiste. Na dodatek biegli sprawiają wrażenie jakby z powodu empatii do osób, które po wypadku miały komplikacje zdrowotne, przychylniej patrzą na ich błędy. Takie przynajmniej jest nasze wrażenie - na pewno subiektywne.