Przestępstwa gospodarcze (ekonomiczne)

  Przestępstwa gospodarcze - Pomoc Prawna Wodzisław Śląski

  Przestępstwa gospodarcze podlegają prawu karnemu, ale nie tylko. Zaliczamy do nich między innymi przestępstwa i wykroczenia popełniane przeciwko tak zwanemu obrotowi gospodarczemu, ale także mogą to być przestępstwa zwykłego oszustwa lub skarbowe. A te znów podlegają również Kodeksowi karnemu skarbowemu, Kodeksowi spółek handlowych, Prawu własności przemysłowej czy Kodeksowi wykroczeń. Jak rozumieć pojęcia przestępstwa gospodarczego?

  Celem wspomnianych przepisów regulowanych w kodeksach czy ustawach jest ochrona reguł obrotu gospodarczego, czyli uczciwości, rzetelności i ostrożności. Jednak prawo karne nie powinno kolidować z decyzjami w sferze ekonomicznej czy gospodarczej, podejmowanymi zgodnie z prawem oraz w granicach dozwolonego ryzyka.

  Rodzaje przestępstw gospodarczych

  Przestępstwa gospodarcze są opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego. Zaliczamy do nich między innymi:
  • nadużycia zaufania w przedsiębiorstwie (art. 296 k.k.),
  • łapownictwo i korupcję w podmiotach gospodarczych (296a k.k.),
  • nierzetelne prowadzenia dokumentacji firmowej (art. 303 k.k.),

  Oczywiście kodeks karny przewiduje inne grupy przestępstw, takiej jak:
  • bezprawne działanie na szkodę wierzycieli,
  • oszustwa pożyczkowe i kredytowe,
  • wyłudzenia ubezpieczenia,
  • pranie pieniędzy,
  • wyzysk trudnej sytuacji kontrahenta,
  • udaremnianie przetargu publicznego,
  • fałszowanie znaków towarowych czy urządzeń,
  • oszustwo przez przyznanie dotacji lub subwencji.

  Katalog przestępstw gospodarczych nie ogranicza się tylko do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zaliczamy do nich również oszustwo zwykłe, fałszowanie dokumentów, korupcję, przestępstwa skarbowe i celne czy np.: niezgłoszenie wniosku o upadłość.

  Pomoc prawna, która może okazać się nieoceniona

  Niezależnie od tego, czy zostało się niesłusznie oskarżonym o popełnienie przestępstwa gospodarczego, czy padło się jego ofiarą, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej – adwokat lub kancelaria prawna. Przestępstwa gospodarcze są skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym. W wielu wypadkach wymagają powołania świadków, biegłych z dziedziny rachunkowości, finansów, bankowości. Nieodpowiednie przygotowanie do sprawy przestępstwa gospodarczego może skutkować karą pozbawienia wolności (bezwzględnego więzienia bez zawieszenia kary) w zależności od wykroczenia nawet do 25 lat! Aktualne dane i opisy dotyczące znamion przywołanych wyżej przestępstw czy zagrożenia karami, są zawarte w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach przestępstw gospodarczych. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową, telefon lub zachęcamy do odwiedzić osobistych naszego biura. Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik