Przestępstwa gospodarcze (ekonomiczne)

Przestępstwa gospodarcze - Pomoc Prawna Wodzisław Śląski

Przestępstwa gospodarcze podlegają prawu karnemu, ale nie tylko. Zaliczamy do nich między innymi przestępstwa i wykroczenia popełniane przeciwko tak zwanemu obrotowi gospodarczemu, ale także mogą to być przestępstwa zwykłego oszustwa lub skarbowe. A te znów podlegają również Kodeksowi karnemu skarbowemu, Kodeksowi spółek handlowych, Prawu własności przemysłowej czy Kodeksowi wykroczeń. Jak rozumieć pojęcia przestępstwa gospodarczego?

Celem wspomnianych przepisów regulowanych w kodeksach czy ustawach jest ochrona reguł obrotu gospodarczego, czyli uczciwości, rzetelności i ostrożności. Jednak prawo karne nie powinno kolidować z decyzjami w sferze ekonomicznej czy gospodarczej, podejmowanymi zgodnie z prawem oraz w granicach dozwolonego ryzyka.

Rodzaje przestępstw gospodarczych

Przestępstwa gospodarcze są opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego. Zaliczamy do nich między innymi:
• nadużycia zaufania w przedsiębiorstwie (art. 296 k.k.),
• łapownictwo i korupcję w podmiotach gospodarczych (296a k.k.),
• nierzetelne prowadzenia dokumentacji firmowej (art. 303 k.k.),

Oczywiście kodeks karny przewiduje inne grupy przestępstw, takiej jak:
• bezprawne działanie na szkodę wierzycieli,
• oszustwa pożyczkowe i kredytowe,
• wyłudzenia ubezpieczenia,
• pranie pieniędzy,
• wyzysk trudnej sytuacji kontrahenta,
• udaremnianie przetargu publicznego,
• fałszowanie znaków towarowych czy urządzeń,
• oszustwo przez przyznanie dotacji lub subwencji.

Katalog przestępstw gospodarczych nie ogranicza się tylko do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zaliczamy do nich również oszustwo zwykłe, fałszowanie dokumentów, korupcję, przestępstwa skarbowe i celne czy np.: niezgłoszenie wniosku o upadłość.

Pomoc prawna, która może okazać się nieoceniona

Niezależnie od tego, czy zostało się niesłusznie oskarżonym o popełnienie przestępstwa gospodarczego, czy padło się jego ofiarą, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej – adwokat lub kancelaria prawna. Przestępstwa gospodarcze są skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym. W wielu wypadkach wymagają powołania świadków, biegłych z dziedziny rachunkowości, finansów, bankowości. Nieodpowiednie przygotowanie do sprawy przestępstwa gospodarczego może skutkować karą pozbawienia wolności (bezwzględnego więzienia bez zawieszenia kary) w zależności od wykroczenia nawet do 25 lat! Aktualne dane i opisy dotyczące znamion przywołanych wyżej przestępstw czy zagrożenia karami, są zawarte w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach przestępstw gospodarczych. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową, telefon lub zachęcamy do odwiedzić osobistych naszego biura.