Przestępstwa przeciwko rodzinie

Przestępstwa przeciwko rodzinie - Pomoc Prawna Wodzisław Śląski

Przestępstwa przeciwko rodzinie są określone w rozdziale XXVI Kodeksu karnego. Godzą one w dobra chronione przez polskie prawo. O jakich dobrach mowa? Podstawowym dobrem chronionym jest rodzina, opieka oraz funkcjonowanie tych instytucji. W zależności od przepisów wyróżnić można również dodatkowe dobra chronione przez prawo.

Pod ochroną pozostają:
• małżeństwo,
• prawo do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych,
• bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój małoletnich,
• zdrowie,
• godność,
• nietykalność cielesna,
• inne dobra osobiste człowieka.

Rodzaje przestępstw przeciwko rodzinie

Do jednych z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece należy uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, co nie oznacza, że inne to rzadkość.

Do innych przestępstw zaliczamy:
• znęcanie się nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.),
• rozpijanie małoletniego (art. 208 k.k.),
• porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej (art. 210 k.k.),
• przestępstwo bigamii (art. 206 k.k.),
• uprowadzenie małoletniego (art. 211 k.k.),
• organizacja nielegalnej adopcji (art. 211a k.k.).

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece są jednymi z najczęściej rozpoznawanych spraw w sądach.

Sankcje - kary

Oskarżeń o przestępstwo przeciwko rodzinie nie wolno bagatelizować. Zarówno jako ofiara, ze względu na ochronę własnych dóbr rodzinnych i osobistych, jak i osoba oskarżona, ze względu na swoje dobra – nieposzlakowana opinia. Dlaczego? Dla przykładu, osoby oskarżone o znęcanie się są statystycznie (według Komendy Głównej Policji) 3 razy częściej aresztowane niż w przypadku kradzieży. Niestety bardzo często dochodzi również do niesłusznych oskarżeń, które niosą ze sobą ryzyko aresztowania. Co grozi napastnikowi lub osobie niesłuszne oskarżonej?

Za przestępstwo:
• bigami – kara do 2 lat pozbawienia wolności,
• znęcania się nad osobą najbliższą do 5 lat pozbawienia wolności,
• znęcania się nad osobą nieporadną do 8 lat pozbawienia wolności,
• znęcania się w obu powyższych przypadkach ze szczególnych okrucieństwem do 10 lat pozbawienia wolności,
• rozpijania osoby małoletniej do 2 lat pozbawienia wolności,
• porzucenia małoletniego lub osoby nieporadnej do 12 lat pozbawienia wolności.

Profesjonalna pomoc

Aby uniknąć skutków niesłusznego oskarżenia lub bycia ofiarą przestępstwa przeciwko rodzinie, należy skorzystać z fachowej pomocy np.: adwokat, kancelaria prawna. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku kancelaria prawna pomoże w trudnym procesie dochodzenia własnych praw i dóbr. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu przez nasza stronę internetową, telefon lub zachęcamy do odwiedzić osobistych naszego biura.