Wyłudzenia VAT

Wyłudzenia (VAT) - Pomoc Prawna Adwokata Wodzisław Śląski oraz Rybnik

Aż 80% uszczupleń budżetowych wynika z wyłudzenia podatku VAT. Na czym one polegają? Przede wszystkim proceder wyłudzenia VAT polega na:

• wyłudzeniu podatku należnego,
• wyłudzeniu podatku naliczonego,
• zwrocie podatku.

Jak wygląda wyłudzenie VAT – podatek należny i naliczony

Do wyłudzenia podatku VAT należnego dochodzi najczęściej przez:
• fikcyjne dostawy towaru w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
• czynność pozorną – dochodzi do wywozu towaru za granicę RP, ale nie mają one wartości,
• zaniżenie podatku należnego,
• fikcyjne miejsca świadczenia, deklarowane jako zagraniczne, ale odbywające się na terenie RP.

W przypadku podatku naliczonego wyłudzenie VAT odbywa się przez:
• wystawienie faktur przez podmiot, który nie istnieje,
• wystawienie faktur dla czynności, które nie zaistniały,

Wspólną cechą działań jest podniesienie podatku naliczonego do odliczenia.

Kontrola podatku VAT

W Polsce VAT kontrolowany jest przez Urząd Kontroli Skarbowej, a także każdy urzędy skarbowe na terenie kraju. Organ podatkowy może zażądać przedstawienia dowodów od podatnika, że usługa została wykonana, a towary dostarczone.

Dowodami są nie tylko faktury VAT, ale także:
• specyfikacje do faktur,
• korespondencja e-mail,
• prezentacje multimedialne,
• konspekty,

Gdy dojdzie do wyłudzenia podatku VAT to podlega ono karom określonym w Kodeksie Karnym Skarbowym i Ordynacji podatkowej. Naczelnik odpowiedniego urzędu skarbowego może określić wysokość prawidłowej należności podatkowej. Jest ona określana w wysokości, która odpowiada 30 proc. zaniżenia zobowiązania podatkowego.

Obrona przed wyłudzeniem VAT

Mechanizmem obronnym państwa przed przestępstwem wyłudzenia VAT jest wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych kategorii przestępstw i surowych kar:
• podrabianie, przerabianie lub wystawianie fikcyjnych faktur – kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności (w przypadkach mniejszej wagi do 3 lat),
• w przypadku faktury o wartości powyżej 5 mln złotych, gdzie wyłudzenia traktuje się jako stałe źródło dochodu – kara pozwania wolności od 3 do 15 lat (wysokość kary wyklucza możliwość jej warunkowego zawieszenia),
• obok więzienia przewidziano karę grzywny do 6 mln złotych zależnej od wartości towarów i usług brutto, a nie od wyłudzonej kwoty.

Pomoc prawna

W przypadku nieścisłości podatkowych, oskarżeń o przestępstwo wyłudzenia VAT, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, celem obrony przed zarzutami. Kary więzienia oraz grzywny są ogromne i nie warto ryzykować utraty firmy czy wolności w wyniku nieznajomości przepisów prawa.

Nasza kancelaria świadczy pomoc osobom oskarżonym o wyłudzenie VAT oraz ofiarom wyłudzeń. Jeśli chcą Państwo zaczerpnąć więcej informacji na temat pomocy prawnej, zachęcamy do kontaktu.Zapraszamy do naszych dwóch fili Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski lub Kancelaria Prawna Rybnik